Langsamber

Old Swedish Dictionary - langsamber

Meaning of Old Swedish word "langsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langsamber
långvarig. " läkia mina langsama sot" Lg.">Bil 231. MB 2: 227. Su 182. Lg 3: 404. - n. adv. långsamt. at stegeborgh bliffuer nagoth langsamth bestallet BSH 5: 584 (1517). - komp. at systrana nakaraledhis langsamare än brödhrene. .. skulu matta sin sangh Bir 4: 51.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • frf.
  • vok. i änd. langsam- Bil 231 ; Bir 4: 51.
  • langsamm- Su 182.
  • langsamth BSH 5: 584 (1517).
  • langsampt MB 2: 227.
  • lanktsamt Lg 3: 304),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back