Langsamlika

Old Swedish Dictionary - langsamlika

Meaning of Old Swedish word "langsamlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langsamlika Old Swedish word can mean:

langsamlika
1) länge. " biddo the äller töffwadho swa langsamliga at the blygdos ther widher" MB 2: 77. STröm. 1868--70.">Su 85, 115.
langsamlika
2) långsamt. langsamlika läsa ST 161. ib 162. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 53. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XLVII. " lenteliga ok longsamliga" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 251.
langsamlika
3) noga, upSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMärksamt? skalt thu väl skudha hona ok langsamlica (morose) thänkia hänna gudhelikhet Bo 75.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka Su 85, 115.
  • -liga MB 2: 77.
  • longsamlika: -likare Bir 4: 53.
  • longsamliga LfK 251 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛋᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back