Langsamlika

Old Swedish Dictionary - langsamlika

Meaning of Old Swedish word "langsamlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langsamlika
1) länge. haffuer iag forständit, att the haffua aktad giffua for:da godz vnder nådendals clöster. .. huilkit oc jag longsamliga tilforende haffuer aktad att göre FMU 5: 264 (1490, samtida avskr.). SvB 476 (b. av 1500-t.). JMÖ 19.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • long-.
  • -samliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛋᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back