Langväghis

Old Swedish Dictionary - langväghis

Meaning of Old Swedish word "langväghis" (or langvæghis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langväghis Old Swedish word can mean:

langväghis (langvæghis)
1) eg. långs vägen; framstupa. lagdhis hon langwäghis (Lg.">Bil lagdh(e hon sik ad) veniam (ss randtillägg: fram lutta) 274) for guz altara Lg (Cod. C) 990.
langväghis (langvæghis)
2) långväga, långt bort. af thöm ledhungenum sum giörs langwägis SR 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so langväghis may have also been written as langvæghis

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᚠᛅᚵᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back