Länkia

Old Swedish Dictionary - länkia

Meaning of Old Swedish word "länkia" (or lænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

länkia (lænkia)
= länker. " mz ene lange länkio" ST 530. " han hafdhe länkior lätith göra" Al 9197. ib 9201. MD 65. - kedja som på ett fartyg skiljer framSTammens främSTa del från det öfvriga fartyget. wardher skiparen wredher löpandes aath batzmannenom, tha skAl han fly vndan honom j framSTaffnen affwer länkiona, oc löper jn wm länkiona skiparen äffther honom, tha maa batzmannen värya segh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. skiparen ma ey jnga affwer länkiono ther fredhin är satther Allom som thit fly ib XIV. - Jfr iärnlänkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so länkia may have also been written as lænkia

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back