Lapmark

Old Swedish Dictionary - lapmark

Meaning of Old Swedish word "lapmark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lapmark
LappmaRK, af Lappar bebodt område. i lapmaRKen BtRK 344 (1490, orig.). i lapmaRKom HSH 29: 27 (1424, nyare afskr.). ib 30 (1420, nyare afskr.), 31. Jfr lappa maRK.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛕᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back