Lappa

Old Swedish Dictionary - lappa

Meaning of Old Swedish word "lappa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lappa
lappa, laga. Se Sdw 2: 1257. ij öfre for wadmall at lappe segell met Skotteb 450 (1570-71, Kämn). pannan ü stegherhusset lappadhis HLG 2: 37 (1512). ib. lib 62 (1518). gaff jach sama mwremestare oc en öre, for han lappat en skorssten ib 71 (1521).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back