Lapper

Old Swedish Dictionary - lapper

Meaning of Old Swedish word "lapper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lapper
lapp. och ther met bliffue olärde j the helge crisne tro oc leffwa som annan lapper oc hedninge Svartb 556 (1504). ss tillnamn. Jfr B. Åkerblom, Lapp-mannen i Finland 9. nils lappar FMu 1: 334 (1370). ib 2: 83 (1409) ; 3: 26 (1431), 6: 535 (1508).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -a Svartb 197 (1390) ),
  • *lappa gädda

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back