Lapper

Old Swedish Dictionary - lapper

Meaning of Old Swedish word "lapper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lapper
Lapp. "redder någor lappafara någon lap" HSH 29: 27 (1424, nyare afskr.). - vanl. pl. quod homines siluestres et vagos vulgariter dictos lappa in suis venacionibus nullus debeat impedire, nec eciam. .. biRKarlaboa ad eoSDem lappa accedentes SD 4: 73 (1328, nyare afskr.). rysser ok lappar BtRK 347 (1480, orig.). HSH 29: 27 (1424, nyare afskr.) , 28, 32 (1454, nyare afskr.) o. s. v. - Jfr konungs-, spa-lapper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ar) ,
 • lappafari
 • lappefare.
 • lappafara )
 • lappa foghate
 • lappeffogete.
 • lappefogede.
 • lapppefougte )
 • lappa man ,
 • lappa mark ,
 • lappa skatter
 • lappe- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back