Lärdomber

Old Swedish Dictionary - lärdomber

Meaning of Old Swedish word "lärdomber" (or lærdomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lärdomber (lærdomber)
1) lärdom, lära, undervisning. Prosadikter (Sju vise m C) 224. j thridhia delenom finnas lärdoma, badhe the som höre til GUdhz hedher ok loff, swa ok til människionne siäla helso Mecht 6. jsagoga. .. lärdom oc indhedhningh i kännedom GU C 20 (hand 2) s. 46. 3) lärdom, kunskap, skicklighet. swa som är om lärdommen, thäs mera nakor lärer a[n] nan thäs wisare wardhr han siälffwär JMPs 490. - Jfr nylärdomber.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lärdomber may have also been written as lærdomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • frf.
  • vok. i änd. -domm- JMPs 490. pl. -doma Mecht 6 ),
  • *lärdoms skript
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back