Lärdomber

Old Swedish Dictionary - lärdomber

Meaning of Old Swedish word "lärdomber" (or lærdomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lärdomber Old Swedish word can mean:

lärdomber (lærdomber)
1) lärdom, lära, undervisning. thänkia thz os är til lärdom Bo 11. thz mz scriptinne beuisa älla mz häLghra fädhra lärdom ib 29. " äst thu ey quäm til lärdom" ib 130. " for bäzsta lärdom skuld SOm han hafdhe numit af sinom vngdom" Gr 319. " mz lärdom oc kännedom at sik SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua haua" Bir 2: 32. " aldirdomin takir ey lärdom" ib 3: 228. " naar the äru ey j. .. läsning ällir lärdom" ib 4: 35. " en lärdom enfalloghom skreffta fädhrom" Lgren. 1875.">LfK 151. hwru thänna Book oc lärdobmer först opböriadis SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 4. the thenna häLga Book lärdom läsa, scriffua, ffulföLghia oc androm läre ib 376.
lärdomber (lærdomber)
2) lärdomsGren, vetenskap. " aff lärdomanna (doctrinarum).. . wndirlika margfaldeligheet" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 223. " aldra handa konstanna oc lärdommara (för lärdommana) doctores ib. "
lärdomber (lærdomber)
3) lärdom, kunskap, skicklighet. hulkom hon allom owergik i lärdhom Lg 3: 598. " tiene for lön epter hans lerdom epter twa goda brödra segn" SO 81. - Jfr Bohags lärdomber.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lärdomber may have also been written as lærdomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • frf.
  • vok. i änd. -dom. -dommSu 223),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back