Lärefadhir

Old Swedish Dictionary - lärefadhir

Meaning of Old Swedish word "lärefadhir" (or lærefadhir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lärefadhir (lærefadhir)
lärare. " hälghe mästara oc lärefädher" MB 1: 42. ib 2: 285. Su 146, 150, 152, 293, 298, 336. LfK 26. - den SOm undervisar en handtverkslärling, mästare. til then tijd han (guldsmedslärling).. . hafwer sin hosbondes och lärefaders godwillig minne och orlof SO 162.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lärefadhir may have also been written as lærefadhir

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lärafadher: -fadhersins Su 298 ;
  • -fädhrinna ib 223 ;
  • -fädherana ib 336),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᚽᚠᛆᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back