Lärilse

Old Swedish Dictionary - lärilse

Meaning of Old Swedish word "lärilse" (or lærilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lärilse (lærilse)
lärdom, undervisning. " änkte är thz i hans gärningom. thz ey hawir ä nakat inbära os til lärilsa" Bo 29. ib 64, 161, 233. Bir 2: 35, 123. MP 1: 79. kännedomBir oc lärilse ib 2: 101.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lärilse may have also been written as lærilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back