Läript

Old Swedish Dictionary - läript

Meaning of Old Swedish word "läript" (or læript) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läript (læript)
lärft. "siw serkia aff smat läript" Bil 902. " fäm alna blekt läropt" SD NS 1: 378 (1404). litat lärift Bir 1: 385. " wil af swarto läripte" VKR 58. " af hwito lärifte ib. "SD 5: 563 (1346), 637 (1347). MP 2: 234. VKR 11, 57. Bir 4: 10, 11. LfK 220. FH 1: 58 (1486, gfammal afskr.), 3: 99 (1447). FM 76 (1483, daniserande). PM XLVII, 6, 7, 8. Jfr repaläript.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läript may have also been written as læript

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -e VKR 58.
 • lärift SD 5: 563 (1346); MP 2: 234 ; Bir 1: 385 ;
 • -e VKR 58.
 • lärifft Bir 4: 10, 11 ; VKR 11.
 • lärept L.
 • läreft VKR 57.
 • lärefft FH 1: 58 (1486, gammal afskr.).
 • läräfft LfK 220.
 • lärupt L.
 • lärwfft Bir 4: 10.
 • läropt SD NS 1: 378 (1404).
 • läroft VKR 57.
 • lärofft FH 3: 99 (1447).
 • läroffth PM XLVII, 6, 7, 8.
 • lerit FM 76 (1483, daniserande)),
 • läripts thradher
 • lärofs- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back