Läript

Old Swedish Dictionary - läript

Meaning of Old Swedish word "läript" (or læript) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läript (læript)
lärft. "jak gufuer thic wäl nokot aff läruft at swepas j tha thu äST dödher Prosadikter (Barl) 40. ty han saalde klede ok lerwff vth epter alna tal som andre borgare" STb 2: 24 (1483). item viij alna läreth. .. til eth röklin HLG 2: 126 (1524). 30 alna trighiaskapta läriff VKU 79 (1554). Jfr mönSTers-, skiurto-, säghl-, särkia-, tunno-läript.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läript may have also been written as læript

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lärith Kumla kyrkas rb 25 (1464)
 • lärotte JTb 79 (1490).
 • lärakth ib 73 (1481). läruft Prosadikter (Barl) 40. lärt HLG 3: 138 (1529). leroth Priv f Sv st 171 (1473, avskr.). lerwff STb 2: 24 (1483). lerveth (lerueth) Uppl Fornmt 46: 179, 180 (1502); HLG 2: 142 (1527). laruch Kumla kyrkas rb 63 (1491)),
 • *läripts bolt
 • lärefftssbult ATb 3: 386 (1530).
 • läressbvlth Kumla kyrkas rb 108 (1520).
 • lärofftisbult: -a VKU 7 (1540). lereptz bolt: -er STb 2: 213 (1487)),
 • *läripts gata
 • läriptz-.
 • lärifs- )
 • *läripts tunna
 • läriffs- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back