Las

Old Swedish Dictionary - las

Meaning of Old Swedish word "las" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

las
lass. " " Bu 168. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 291. RK2: 4013. lös vndan þunga lase Bu 141. " opta stiälpir litin thuwa storo lasse" Al 22. " lifwith war stort som las aff hö" ib 9325. " thry las höös" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 3 (1384). FH 3: 22 (1442). ena ängh aff XII lass höö ib 134 (1449). een äng som gar af tiugu lass höö SD NS 1: 28 (1401, nyare afskr.). " xvj laass eng" ib 264 (1403, gammAl afskr.). IX lass äng ib. ib 398 (1405, gammAl afskr.). RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 6 (1385), 6 (1386), 7 (1387) o. s. v. enä sex las eng FH 3: 8 (1377). Jfr afrapa-, aker-, döþviþa-, döfviþa-, hö-, ofäflis-, stena-, störa-, vaghn-, vinter-las.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lass Bir 2: 291 ; DD 2: 8 (1391), 11 (1399); SD NS 1: 28 (1401, nyare afskr.); FH 3: 22 (1442), 134 (1449). laass. läs L.
  • las- Bu 141),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back