Las

Old Swedish Dictionary - las

Meaning of Old Swedish word "las" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

las
och n. Se SDw 2: 1257. L. lås. jak. .. haffuer. .. giffueth. .. thil cloSTrith. .. myna aaboodh. .. badhe meth laas oc nyckle, som hon STaar SD NS 3: 416 (1419). tha sade han jngom wilie jnlate j genom sina laasa STb 3: 313 (1496). tha läSTe han husit hardelika j las STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 194. " vnder sin lass och nykil" STb 4: 72 (1505). - ss rättssymbol. Se T. WennSTröm, Tjuvnad och fornæmi 73. - Jfr bodha-, forSTovu-, gul-, in-, kamar-, kamara-, kapella-, klinka-, konungs-, källara-, port-, porta-, skap-, smälle-, springe-, STekarhus-, STokka-, taska-, tasko-, trä-, ut-las.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laas.
  • lass.
  • loss GU C 20 s. 571.
  • -ar. lasz: lasza (ack. pl.) SSkb 2345 (1508) ),
  • lasa smidher
  • *lasa taska
  • laase- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back