Läspa

Old Swedish Dictionary - läspa

Meaning of Old Swedish word "läspa" (or læspa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läspa (læspa)
oc läspandhe twngha wardher wältalandhe Su 110. " swaradhe pilten mz rent ok clart maall som til förenne taladhe alt ther til läspände som barn pläghä" Lg 3: 579.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läspa may have also been written as læspa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back