Läsper

Old Swedish Dictionary - läsper

Meaning of Old Swedish word "läsper" (or læsper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsper (læsper)
läspande, icke talande rent. brände nakath swa aff sinne tungo, oc wardh fore thy sidhan läsper at maale MB 1: 279. sT 327. erik konunger80 var nokot swa läsper wid RK 1: 67. " ib (Ny början af Gamla Krön.) s. 165. eric ericsson lespe" ib (LRK) s. 228.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsper may have also been written as læsper

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back