Lasta

Old Swedish Dictionary - lasta

Meaning of Old Swedish word "lasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lasta Old Swedish word can mean:

lasta
L.
lasta
1) lasta, klandra. GU C 20 s. 89. jMPone. .. insätta lasta tilläggga oc swicha ib (hand 2) s. 16. ib s. 51. 3) skada. at wi thesse breff hauä seet ok hört met the gothä menz. .. vissä oc helä ok lhengände insiglä, ey skrabathä ok ley lastathä i nogor thärrä deeld FMU 1: 424 (1389). - refl. *lastas, genom sin skuld el. förskyllan ådrag sig el. vålla att man drabbas av (straff). Se SDw 2: 1257. - (?) han togh swa til wara sina goda dagha ok lastadis j them j thänna stakkota liffs thinanom at han forglömde sinn siäll MP 4: 88.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back