Lästa

Old Swedish Dictionary - lästa

Meaning of Old Swedish word "lästa" (or læsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lästa Old Swedish word can mean:

lästa (læsta)
1) fullgöra, betAla, lemna. thoko saman aff landeno goz ok päninga som thz matte tha lästa Bil 854. " biwdher han idher. . päninga ok goz mädhan han ma lästa" Iv 2455. " ey matte darius mera lästa" Al 2770. " han lot the läta ther a fästa ä swa margh han kunne lästa" ib 4468. ib 4962, 8858. MD 189.
lästa (læsta)
2) uträtta? iak hAller aff idher bätre en. .. än nakra ti ok darij bäzsta thy kunno the enkte widh os lästa Al 2026 (kan föras till 3).
lästa (læsta)
3) bestå, tåla jämförelse. widh persipolim ängin jästa matte Al 3442.
lästa (læsta)
4) förbinda sig till. huar sculle thz mz eedhom lästa at wällia thz kor vppo rikesens besta RK 2: 2991.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lästa may have also been written as læsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back