Lästa

Old Swedish Dictionary - lästa

Meaning of Old Swedish word "lästa" (or læsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lästa (læsta)
skada, stympa, förderfva. " läster them tan eller ögha" MB 1: 336. " lan diwr oc läst at limom" ib 475. " är. .. i limom lästad" ib. " wighia nokon til präst limum lästan" Lg 645.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lästa may have also been written as læsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back