Lasteliker

Old Swedish Dictionary - lasteliker

Meaning of Old Swedish word "lasteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lasteliker
1) klandervärd, brottslig. " ära the husbönderna j STorom siäla wada som ey wil sina thiäniSTa folke STyra ok näfsa fore thera laSTerlika odygda" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 210. " hwat lonth ällir hwat laSTirlight ok saa SToro ondho kan nakon tidh liknas (quid mali quid vicii tanto malo valet unquam assimilari)" SpV 238. 2) otillbörlig, förkaSTlig. smädande, (äre)kränkande, förgriplig. olaff rytter. .. zaker xl (40) marck fore thet laSTeliga tal, som [han] hade hafft til andres jonsson radman fore sittiande rettin STb 1: 344 (1482). " thin signahdä öron som hördho the smälek oc laSThärlik ordh" SvB 85 (senare h. av 1400-t.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • laster-.
  • lasthär-.
  • lastir-.
  • -lig(h)er ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back