Laster

Old Swedish Dictionary - laster

Meaning of Old Swedish word "laster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laster Old Swedish word can mean:

laster
STb 1: 415 (1483)), L.
laster
1) klander, tadel, laSTande. gaff iak thär laSTh ok kära oppa innan nat ok aar äpther then tidh her thure thuresson giorde thät skipte med mik ArfSTv 54 (1461).
laster
2) skymf, vanära, skam. Prosadikter (Karl M) 260. hon hadhe gifwit pawal thima winskap for then laSTir han hade henne giorth medh eth barn ATb 2: 221 (1483).
laster
3) skada, förtret, olycka. " marsilius konung hafwer laST fangit thrätighi sinnom. thy at thrätighi aff hans kompanom waro a mote enom hwariom warom oc lagdhis a iordhina oc do swa" Prosadikter (Karl M) 282. " lhenrik zerkinso zaker xxiiij (24) marck for the laSTene, som han giorde arwid olsson i STadzsins erendom STb 1: 415 (1483). o quam deteSTabilem vicium etc. o huru fordömelikin then läSTin är som lydhnonne är genwerdogher" Saml 34: 293. - Jfr synda laSTer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lästin Saml 34: 293. Se Sdw 2: 1257) ,
  • last ,
  • lasta fulder , adj. 1) lastfull, lastbar. SpV 139. - Jfr lastfulder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back