Laster

Old Swedish Dictionary - laster

Meaning of Old Swedish word "laster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laster Old Swedish word can mean:

laster
L.
laster
1) klander, tadel, lastande. utan last ok åmälo Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 1 (2, 1). ey akta manna thykkio älla loff älla last oc mottAlan RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 184. " thän som latadhe gudz vin j thine näruaru aff huars last thu dröfdhis meer än aff thinom eghnom" ib 221. ib 3: 174, 460. Su 18. " sighi last ofwär thk" Ber 119. - (?) hällahger kärlekir hafwer ey last (scandAlum) Ber 47.
laster
2) skymf, vanära, skam. vpbära andelikin vanhedhir ok last RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 221. ib 4560. " at han göri thöm lst ok blygdh vm husFruor ok systir ok dottr thera" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 33 (85, 35). " giorde sik siälfwm mykin last" RK 1: 4053. " then last ok oära mik var giorth" Fl 1682. ther honum war mere laster än ärä Iv 79. " iak skAl thin last wäl ärlika hämpna" ib 531. " ryMDe ther mz last oc skam" RK 2: 6031. " thz göra them må wara vtan last i tera äptersta tima" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (117, 49). " thz är otholande at kunungr älla höfdinge se nidhingr, ty at thz last är ok blyghd ok mykil oFräghd" ib 35 (90, 38). han hauer ther af last ok synd ib 58 (145, 64). Fl 1694, 1721, 1766. Iv 499, 603, 706, 1507, 2329, 4063. Fr 798. Al 1540, 3278. RK 1: 324, 3: 1510, 1700. " the wardho han länge vtan last" Al 1555. RK 3: 1688.
laster
3) skada, förtret, olycka. gudh gifui thöm badhe last ok skam Iv 4440. han. .. görer them myken lasta RK 2: 3793 (båda dessa ställen kunna föras till 2). fore then last i gio[r]dho mik häre Iv 466. " fore them do marght hälädhe rast some saara til ondan last" Al 9334. - sorg. thz er mik last ath i vilin ey wara her jwlin All RK 1: 1905.
laster
4) skada, fel, brist, lyte. eet breff. .. obrutit ok vtan last SD NS 1: 30 (1401). " þu äst blomstar huit op röþ. .. for vtan last" Bu 75. " lytis löss ok kasta ok Als hindris" Bil 255 ; " jFr lasta lös. ä män likamen hauer sit huwdh helt ok helbrigdho vtan last ok lyte" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 32 (82, 35). " hawer nakan likamens last (maculam)" MB 1: 370. ib 371.
laster
5) fel, synd, brott, last. jak aktar ey at straffas för diktans oc maAlsens laster, om iak kwnne bätthra rättha oc förbätthra siälinna laster mz mino mAle Su 3. " baþ mik tel fulan last" Bu 136. som hana löse ok rensa af syndom ok lastom ib 186. " syndena ok lastena krypa stundom vndir rätuisa män" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 260. " sagdho wara last at kasta fädhernis sidhum" Bil 453. " hånom må peninga ok godz at winnas huru han thöm hälzt förgör, medh dygdh ella last" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 35 (90, 37). " Alt wt hwaria last aff thinne siäl" LfK 175. hwa som slaar sin thräll eller sina aMBoot til dödh, han är saker til dödhlikan last (criminis reus) MB 1: 336. last a them begaa RK 1: 3833. " thz är vadhelicaste lastir oc odygdh" Bo 16. " thöm lastenom (omåttlighet i mat och dryck) fylghe giärnt en fulare lastr, at man fylghr of mykit sinom kötlikom lusta" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 33 (85, 35). Bil 116, 214, 353. MB 1: 101, 117, 348, 349. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 42 (109, 45), 43 (110, 46), 43 (111, 47). Bo 45, 96, 133. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 111, 3: 259, 328. RK 3: 370. LfK 161.
laster
6) fel, skuld, förvållande. pharao härdhis aff sinom last (culpa) oc ey aff minom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 308. " at faa äru the som vidhirtaka ok tro himerikis ordhom. .. thz är ey gudz lastir vtan mannanna" ib 3: 450. - skuld, brottslighet. man maa them giffwa tho lenga last (= er them engen skuld at giffua 2968) RK 1: 2965. " hulkit honum sculle komma i större lasth" ib 3: 2789. ib 2665, 2901. thin läst är meer MD 99. - JFr drykkio-, hovudh-, lönda-, mAlata-, värulds-laster.
laster
1) lastfull, lastbar. " lasta ful siäl" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133. Ber 72.
laster
2) vederstygglig? svår? smittsam? tha ware the lasta fulla sotten lättelika böth Su 153.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • läster MB 1: 348, 349.
 • läst MD 99. ack. last Bu 136 ; Bil 353 ; MB 1: 370 ; Fl 1766.
 • laast Su 18. lasta (i rimsl.) RK 2: 3793.
 • laste Fl 1721.
 • laster Fr 798.
 • läst Iv 603.
 • last MB 1: 371.
 • lastenom KS 33 (85, 35). gen. lasta Bil 255, 353 (kan dock på båda ställena fattas ss gen. pl.). pl. nom. lasta MB 1: 117.
 • lastena Bir 1: 260. ack. laste Bo 133 ; MB 1: 101 ; KS 24 (60, 26), 42 (109, 45) ; Bir 3: 259.
 • laster Su 3.
 • läster LfK 161.
 • lasta Bir 3: 328.
 • lastana Bil 214),
 • last ,
 • lasta fulder ,
 • lasta gäld ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back