Lat

Old Swedish Dictionary - lat

Meaning of Old Swedish word "lat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lat Old Swedish word can mean:

lat
L.
lat
1) förluST. JSTrand. 1853.">Fr blodh-, fä-, lifs-lat.
lat
2) eftergifvande, tillåtande. JSTrand. 1853.">Fr for-, til-lat.
lat
3) åtbörd, skick, sätt, beteende, later. ängen (gat han) mz lek älla nokrom latom comit at le Bu 395. " skapaþe hänna lit ok lat sva vän" ib 144. " ii hans husSTrand. 1853.">Fru ham baþe a växt ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþom lik ok tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom latom" ib 19. for smaþe hans lat ib 157. " läto coma tel hans ensamna mö diärua tel odygh at STrand. 1853.">FreSTa mz liSTom ok fulom latom hans licama tel vloFlikan luSTa" ib 402. " swa at gudz riddare finge enga ro for diäfwls andBudh som engin lat blygdhis" STenianus. Se Lg.">Bil 402. " han hafdhe lekara laat ok clädhabondadh" ib 307. ib 212, 329, 350. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 291, 1418, 2683, 2813. " han omskiptis thusand fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All. .. i sinom skälom oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom latom" ib 7177. " saa blid war hon aff tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oc lat" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8380. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almenningis qvinna är. .. lös j latom (levis in moriBus)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 27. " mz sinom lösom latom" ib 76. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 351. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR VII. Ber 270. thiin fagher laat STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2496. ib 3666. " fagnade them mz fagher laat" ib 3748. " then biskop badh mz fagher lata at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle iödha nyta mata thera lagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1137. " höwisk laat ok synne" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1. 451. ib 2: 5074, 3: 2093. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 141, 154. mz bliid laat STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2639. " hänne laat the varo swa vnderlik" STephens. 1849.">Iv 1022. ib 2338. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5956. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1867, 3663. hon hafuer swa STolta lata STephens. 1849.">Iv 3075. " olaff loo oc gassz vell aath at sigword togh ey verra laat" MD 320. thz är olika laate en leer ok annar grather GO 592. man hafuer ey seet swa ömkelik graat älle tholik osakta laat STrand. 1853.">Fr 2406. JSTrand. 1853.">Fr 5.
lat
4) beteende, handlingssätt. " transaGOras tok op sin gaMBla laat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1621. " the kunno tha hwaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen lat (rätt beteende el. handlingssätt) eller lempe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6501. - beteende, behandling, bemötande. the ey skyldoss aat fore osämyo eller ond laat (beteende mot hvarandra) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2423. " bewisas geSTom swa GOdh laath" ib (Ny början af Gamla Krönikan) s. 163. folkit fik tha sa onda laat them braST baade dryk ok math ib 2: 8715.
lat
5) beteende sådant det STrand. 1853.">Framträder äfven i ljud; i sht ss uttryck för sorg: låt, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagan, jämmer. haffwir nakor sySTer. .. orolikin laat j sömpnenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 42. " wm nakor sySTer gytir ey hört tholkin orolikin j sömpnenom" ib. " önkelik tha varo hänna laat for sorgh ok iämBer ok mykin graat" STephens. 1849.">Iv 904. " tha han hafdhe länge hört a thera graat ok thera swa ömkelika laat" ib 4165. STrand. 1853.">Fr 950. " venadhe sik mz iämerlik lata" Fl 376. " hans sorgh hans graat hans hardha laat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2881. " wardher ther tha swa mykith roop, grater oc ond laat ower STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt egipto land" MB 1: 306. ib 390. ST 59, 391.
lat
6) ljud, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLang. " hördho baswna laat (sonitum)" MB 1: 334. - JSTrand. 1853.">Fr blidh-, blygh-, il-, kankir-, liuf-, lös-, skör-, undir-, öghna-lat, äfvensom later, läte.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laat.
  • laate GO 592 (i rimsl. m. grather). lathe RK 2: 5074 (i rimsl. m. mattha). lata Fl 376 (i rimsl. m. grata); Iv 3075 (i rimsl. m. mata); 5627 (i rimsl. m. strata); Al 1137 (i rimsl. m. mata), 2813 (i rimsl. m. mata), 5956 (i rimsl. m. mato)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back