Lata

Old Swedish Dictionary - lata

Meaning of Old Swedish word "lata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lata Old Swedish word can mean:

lata
2) insläppa. ath han fforlate mik mina syndher. .. oc later mic j syna äwärdelica gläDi SvB 239 (1400-t.).
lata
3) släppa, föra, leda. " gudhelikx ande sötme. .. til hwilka thu aSTunda[n]dhe lätz thin öghon (ad quam. .. oculos eleves)" Mecht 204. " til thätta hans finger skal oc thu lätha (apponas) thit lithla finger" ib 336.
lata
tha lith han sig ä'n tha ekke nögie SToria. III, 2:528--59.">Reuterdahl Kyrkohist III 2: 545 (1471?). latin idhir ey vnDirlikit synas, at j tholkit badhe seen ok hören Hel Män 173. lhon (ɔ jungfru Maria) lather sigh wardha om them, som hänne tiäna j hänna psaltara JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 556. 27) låtsa. läth hon som hon haffdhe sik alzSTingx offwrigiffwit SpV 163. 28) låta illa, jämra sig. - yttra mishhag. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 350. 29) giva ifrån sig ljud, låta. tha hördhe hon hans hälgha ssar putra oc laata swasom ena hetaSTa oc owerisiwdhande gryta Mecht 190. - utlåta sig, tala. o chriSThna människor, om än jnw (ɔ vid ytterSTa domen) hörden hymel oc jordh ffiska oc ffogla oc all annor dywr swa laatha som the skulu tha laatha, hwad willen j tha göra JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 569.
lata
4) visa sig. rädandes är att månge furSTer ähru ähn nuhu, som lathe sigh tyckie ware skam sitia och höra annars klagemååll och ährende, såsom biscopen lather sig tyckia ware skam, preDike för almogen STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 705 (avskr. från senare h. av 1500-t.). - refl. latas, 2) anse sig. - anse. jak laatz at ia wille hafwa STor lön oc enkte hawir iac äfrwodhit Hel Män 201. 3) låtsa. han lääs wara kär ath jason SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 1. ib 22. " lääs ty wara heller glader än sörgiande oc lääs som tw passar här jnthe oppa thetta som giort är" ib 72. ib 207.
lata
2) tillsätta. " latis meer salt til" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 354. 3) tillåta, medgiva. item vil loc. . hr akes venner giffua eller selia hanom höö eller korn. .. thet lather jac oc till Mon Dipl Sv 38 (1464). min STora godhet hon lather ey til ath nakoth thz som enthroen siäl aSTwndhath haffwer, ok ey forma siälff ath fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna ath thz for lthy bliffwe ofuliSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnat Mecht 61. STb 1: 193 (1479).
lata
4) uppenbara. " ängaledhis skalt thu fa himerikis rike miskunna modhorin thigdhe ok lät ey vp (aperuit)sina miskund" Nio kap ur Bir 21. 5) efterskänka, befria från (edgång). tha loth for:ne olaff. .. huSTrv peder olssone edhin vpp STb 1: 16 (1475). ib 51, 79 (1476), 2: 141, 162 (1486) o. s. v.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • latha.
 • lathe Kyrkohist Årsskr 20: 345 (1502)
 • ladhä Akt Kungsådr 21 (1470-86, daniserande). 3 pers. lätin JTb 81 (1495). imperat. lat Hel Män 161. lath ATb 1: 211 (1465) ; GU C 20 s. 93.
 • läth PMSkr 354. pl. 2 pers. latin Hel Män 105. impf. lät. lot SvKyrkobr (Lucid A) 105 ; Prosadikter (Sju vise m) 1 41; ib (B) 212 ; ATb 1: 143 (1461) ; STb 2: 237 (1487); MP 4: 148, 254 o. s. v. loth Svartb 173 (1380) ; ATb 1: 257 (1467) , 309 (1469); STb 1: 15 (1475), 51, 79 (1476), 193 (1479), 2: 141, 157, 162 (1486); SJ 2: 208 (1482); MP 4: 28, 185, 195 o. s. v. loot RP 1: 583 (1377) , 585, 587 (1378). looth Svartb 104 (1355).
 • lott RP 1: 587 (1378).
 • laat ATb 1: 68 (1457).
 • laat ib 37 (1455).
 • lith Reuterdahl Kyrkohist III 2: 545 (1471?). 2 pers. läth SvB 91 (b. av 1500-t.). leest ib 86 (senare h. av 1400-t.). lätz Mecht 204.
 • lost SkrtUppb 272. pl. 1 pers. letom ATb 1: 41 (1455).
 • latom ib 3 pers. loto Prosadikter (Karl M) 270. part. pret. latin: -it SD NS 3: 411 (1419) ; STb 3: 79 (1493). -ith MP 4: 61. - et Rydberg Tr 2: 662 (1396).
 • ladin: -ith Bjärka-Säby 352 (1367). refl. pres. latz VKj 149 (1447). laatz Hel Män 201. ladhz SkrtUppb 79.
 • läs Troj 207. lääs ib 1, 22. ledz VKJ 98 (1447). lotz STRb 3: 334 (1497). imperat. lääs Troj 72. Se Sdw 2: 1287),
 • lata sik , 1) begiva sig. vm didher lot han sik til en gudlikan ärmäthe ok sprode honom til radz MP 4: 148. 2) sluta sig (till). - vända sig, hängiva sig. tha skal han j allo syno hiärtha mz synne makt latha sich til gud, oc til the helge kirkio SvKyrkobr 279. - försita sig (på). thet lather idher fulkomplige til BSH 5: 20 (1504, H. Gad). vända sig (till el. från), vädja (till el. från). jec vil lata mic thär om til lagen Arfstv 27 (1461). jac vil engoledis latha mic fra hans eghendoom ib 28 (1461). ib 28, 49 (1461), 68 (1474-75). tha loth. .. benct sik therom fulleligan till rikisens tolbok, teslikes ok til dragarene, som kopparen hado handterath STb 2: 152 (1486).
 • lata af , 2) avstå (från), upphöra (med). jtem. .. skal han (ɔ: klockaren) ringa. .. mellem iij oc iiij oc lata aff tha iij slaar Åk 61. JMPs 512.
 • lata ater , 2) tillsluta, stänga. timme. .. gik swa til mästa sigga härbärge ok lot dörena atir äfftir sig ATb 1: 143 (1461).
 • lata bort 3) lämna, lägga bort. latin bort thenna fafänga gratin Hel Män 105. ib l161.
 • *lata sik fram , luta sig fram. tha fik hon see ath thät litla wars härra bilätit loth sik fram bort w modrena sköthe ok räkte bada sina arma ok lhänder til henne MP 4: 28.
 • *lata igen ,
 • lata in , 2) överlämna i kompaniskap. at. .. olaff andirsson latit hawer sith fädherne oc mödherne in meth for:da jönes pädherson i löst oc fast SD NS 3: 411 (1419).
 • lata nidher ,
 • *lata sik saman , sluta sig. thär epter loth sik ather wäggin saman MP 4: 195.
 • lata til , 1) släppa till, lämna. affradh 4 thöni biwghmiäl, 1 feeth swin, clostridh skal lata til swinith VKJ 29 (1447). " thy lot gudh sin wilia til at hans eghin son skulle thola dödh" SvKyrkobr (LUcid A) 105 (jfr 3). - giva uttryck för. stod vp. .. laris iönson. .. och tok i pedhir swensson handh och loth sin godhwilia til ath han matte forscrifna gardh bihalla ATb 1: 309 (1469).
 • *lat sik um , eftersträva, söka? Se Sdw 2: 1258.
 • lata up , 1) lyfta upp, uppresa. nw äru the bone til bardagha oc satto sit folk. oc loto op siin baner Prosadikter (Karl M) 270. 2) öppna, upplåta. med ack. til lhwilka thu astunda[n] dhe lätz thin öghon oc lät wp thin mwn Mecht 204. SkrtUppb 79. 3) upplåta, överlåta. martin lempois loth honom wp nyo lass ängh j lempois by rorre vj marc peninga Svartb 173 (1380). ATb 1: 37 (1455). SJ 2: 208 (1482). Stb 4: 44 (1505).
 • *lata ut af , avstå (från), upphöra (med). med dat. thän sami riddaren skämdis widh sik siälffuan ok lot vt aff sinom oloflika wilia MP 4: 254. - med ack. MP 4: 260. - abs. sotten kastade sik vm kringh ok loth vth aff a siwnde timanom MP 4: 244. - Jfr af-, ater-, be-, bort-, for-, fram-, i-, in-, ivir-, pant-, saman-, til-, up-, ut-lata.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back