Latare later

Old Swedish Dictionary - latare later

Meaning of Old Swedish word "latare later" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

latare later
åderlåtare. birete laters Skotteb 145 (1463-64). ib 180 (1464-65). Jfr blod-, for-latare samt latirska.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᛆᚱᚽ:ᛚᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back