Later

Old Swedish Dictionary - later

Meaning of Old Swedish word "later" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

later
slapp, trög, lat. segnis lattär VGL XIII. " thör thrä kofra latan eledh" GO 52. " vp väkkia sin lata lusta til gudz thiänist" Bil 157. äru. .. lati älla kKLemming. 1862.">Alle j thinom kärlek KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175. ib 43, 234, 257, 310, 311. KL 191, 293. KLemming. 1862.">Al 5477, 6123. JP 119. Ber 137, 138. lat (remissa) dylska ib 229. " var han latir j munnenom til gudhelica böne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 100. " ib 1: 154. the wardha lati honum at thiäna" KLemming. 1862.">Al 6132. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235, 272, 3: 367. Jfr farlater.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lattär. läter: läti Bir 1: 154.
  • lat Al 5477.
  • lath MP 119),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back