Later

Old Swedish Dictionary - later

Meaning of Old Swedish word "later" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

later Old Swedish word can mean:

later
och n. (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 128)
later
1) leende. " the hånom giua later ok ännelof" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (145, 64). - löje, skratt, munterhet. tu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt flya ofmykin ok oföghelikan låtr STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26). äpter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt offmykin fafäng later komBer opta en sörghelikin grater STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1795. " dario gaar bort löghe ok later" ib 2049. ib 5064. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 122. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 301. ST 466. Ber 80, 174, 175, 176, 177, 210, 233, 258. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 196. " han gör sik ther aff SToran later" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3067. " thz gaar os aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom laat (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All vår munterhet försvinner, vi blifva mycket bedröfvade)ib 10368. thz gik herra iwan tha aff later" STephens. 1849.">Iv 780. " thz är mik kommit til enkte later" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 128.
later
2) det som väcker el. är värdt löje, löjighet, narri. hwat man sagdhe aff sancto olafuo thz sagdhe han änkte wara vtan latir ok löghe Bil 867. " teby hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla thz fore leek ok later" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1533. - Jfr glädhis-, skälle-later.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • latatir Ber 258 ; LfK 196. dat, ack. later. laat Al 10368.
  • laters (i ssättn.)),
  • laters ämne
  • -ämpne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back