Laþa

Old Swedish Dictionary - laþa

Meaning of Old Swedish word "laþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laþa Old Swedish word can mean:

laþa
L.
laþa
1) STruere, lägga i hög. koMBer elder i gardha oc bränner sädh eller ladhit korn (acervos STrand. 1853.">Frugum sive STantes segetes in aGris) MB 1: 337.
laþa
2) onerare, laSTa. " ladha siin skip" Fl 18. ib 1992. komo skip ladhin mz hwete STenianus. Se Lg.">Bil 575. ib 275. STrand. 1853.">Fr (Cod. B) 2339. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4992. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 296 (1508). han lot ok ther mz ladha een kameel STrand. 1853.">Fr 2660. Fl 491. ST 411. " ladhadho sik mz myklo gul ok sylf" Gr (Cod. D) 355. ladhadhan mz thungom STenom ib 365. ib 404. swa ladhadhan oc bundman ib 365.
laþa
3) ladda (jSTrand. 1853.">Fr Mnt. laden). medh theris ladde bissor STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 219 (1497). - JSTrand. 1853.">Fr af-, be-, in-, kaST-laþa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ladde RK 3: (sista forts.) 4292.
  • ladhadhe: -adho Gr (Cod. D) 353. part. pret. ladhin Fr (Cod. B) 2339 ; (n. pl.) Bil 575 ; -it ib 275; MB 1: 337 ;
  • ladhna Fl 491 ; ST 411.
  • ladin: ladna. BSH 5: 296 (1508).
  • ladder: -e ib 4: 219 (1497).
  • ladhadher: -adhan Gr (Cod. D) 365 ;
  • -adha ib 404),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back