Lätia

Old Swedish Dictionary - lätia

Meaning of Old Swedish word "lätia" (or lætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätia (lætia)
L. försumma? them som wardh latte TB 74. - refl. lätias, vara lat el. trög. hwru länge wilen j läthias idher förswmandis MB 2: 47. - varda lat el. trög, tröttna. the äru j äruodhe dagh ok nath ok kätias ey Bir 1: 47. " skulu gudz vini ey lätias j gudz thiänist ib 2: 52. "ib 233, 250, 3: 168, 413. Lgren. 1866.">Ber 244. " lätz at fulcoMPna got byriat" MP 1: 309. " gudz vini skulu ey lätias at tala gudz ordh" Bir 2: 124. ib 126. - tröttna, blifva slapp el. natt. nar hans röst nidhirthryktis nakat oc lättis (attediabatur) tha oplypte jak hona höghra Bir 1: 86. - vara trött, ledas. nw läthias iak at liffwa Lg 92.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätia may have also been written as lætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • latte.
  • lätias Lg 92.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back