Lätia

Old Swedish Dictionary - lätia

Meaning of Old Swedish word "lätia" (or lætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätia may have also been written as lætia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läthia.
  • *lätia sik , vara lat el. trög el. ovillig. thz är störstha högfärdogha manna lastir, at them skämis älla blyghis, aff thera fall näpsas, ok läthia them älla ledhis widher, at rättas SpV 428. - refl. lätias, 1)bliva lat el. trög, tröttna. desidere est a proposito deistere atras ok lätias GU C 20 s. 178. SpV 107. " jak bidher tik at thu ey läthias (pigeat) än ytherlagharin wttrykkia, om thänna madhkin ällir diwrit" SpV 220. " ey skal jak än läthias at säthia här liwslikaren thz saman" ib 385. engehn twnga skal tighia ällar lätias til gudz loff för tässa mykla äro JMÖ 126. " thy the lätyados bära pa sig harnisk PMskr 130. - tröttna, bliva slapp el. matt. somligha systrana läthias (pigritanes), oc soffua j korenom" Mecht 268. " lätias ekke at sompna (ɔ så att du somnar) fran waggona" SkrtUppb 271. - opers. bliva lat el. trög el. ovillig. lläthias os ok ledhis os widh, at tänkkia oppa thz SpV 272. 2) göra lat el. ovillig el. olustig? tha läthias tik, ällir tik wardhir ledhosambir thänne ondho fridhin (tunc primum perversæ pacis pigebit) SpV 246.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back