Latin

Old Swedish Dictionary - latin

Meaning of Old Swedish word "latin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

latin
Latin. lius a latin hete candela Bu 8. ib 166. KS 27 (69, 29).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • latins mal
  • latiins maal )
  • latins tunga ,
  • latins värs
  • -vers )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back