Latirska

Old Swedish Dictionary - latirska

Meaning of Old Swedish word "latirska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

latirska
åderlåterska; huSTru till åderlåtare. Se L. Carlsson i Rig 1947 s. 133 f. ss tillnamn. " birgete laterske" Skotteb 23 (1460-61). ib 57 (1461-62), 66 (1461-62). birgitta lathirska dotthir ATb 2: 193 (1482). ib 3: 81 (1498) , 205 (1507), 277 (1514). STb 1: 187 (1478). cecilia laterska ib 2: 129 (1486). ib 3: 279 (1496). forbödz criSTin laterska STadin och STadzmarker fore tet spetzerij medh henne fandz STb 3: 340 (1497). SSkb 63 (1502-03). ragnil laterske ib 173 (1505-06). marit laterske STock Skb 176 (1521 -22). - Jfr forlatirska samt latare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lathirska.
  • laterska.
  • laterske.
  • latterska STb 1: 187 (1478)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛏᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back