Lätlatogher

Old Swedish Dictionary - lätlatogher

Meaning of Old Swedish word "lätlatogher" (or lætlatogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätlatogher (lætlatogher)
ödmjuk. " hälagher ok lätlatugher (magnæ humilitatis)" Lg.">Bil 108. " lätlatugher j lykkn (in rosperis non elatus)" Lg 245.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätlatogher may have also been written as lætlatogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛚᛆᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back