Lätlika

Old Swedish Dictionary - lätlika

Meaning of Old Swedish word "lätlika" (or lætlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätlika Old Swedish word can mean:

lätlika (lætlika)
1) lätt, med lätta steg. gak lätlika oc tomlika Gren. 1866.">Ber 275.
lätlika (lætlika)
2) lätt, sakta, varsamt. satte iomfruna lätlika a iordhena KL 308. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 126.
lätlika (lætlika)
3) lätt, lindrigt. " rasKLikare fulkompna hona (ɔ: pimo) ok lätlikare (levius)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 88. " riddare lätlika slaghin j stridh" ib 242.
lätlika (lætlika)
4) lätt, lösligt, ytligt. swa stoor ok biterlik vars herra ihesu pina skal ey swa lätlica trakteras Bo 163.
lätlika (lætlika)
5) lätt, saktmodigt, med mildhet el. öfverseende. the thola lättelika (leniter) ordh. at the maghin kallas godhe ok sniälle KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 193.
lätlika (lætlika)
6) lätteligen, med lätthet, utan svåprighet. opfara the lätlika ok vansamlica nidhir fara the Bo 99. " koma lätlika at godho lande" MB 1: 422. KS 86 (210, 94). Gr 304. Lg 3: 528. MB 2: 203, 285, 286, 33. Lgren. 1875.">LfK 101.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätlika may have also been written as lætlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lätzligha: -lighare MB 2: 203.
  • lätzliga Lg 3: 528 ; MB 2: 286 ;
  • -ligare ib 285.
  • lättelika Bir 1: 193.
  • lätelica ib 3: 126.
  • lätteliga MB 2: 333),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back