Lätlika

Old Swedish Dictionary - lätlika

Meaning of Old Swedish word "lätlika" (or lætlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätlika (lætlika)
2) lätt, sakta, varsamt. tha säth tem (ɔ: bina) lettelika jn j stokken PMskr 300. 4) lätt, lösligt. ytligt. defunctorie. .. framlidelika rapligha ok lätzligha GU C 20 s. 170. 6) lätteligen, med lätthet, utan svårighet. alla tara, hon swa läthlika hafwer wthGUithit Mecht 328. " huru mykit got vi forswmom thet vi läteliga görä mattom" J Buddes b 163.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätlika may have also been written as lætlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • läthlika.
  • lätzligha GU C 20 s. 170. läteliga J Buddw b 163. lettelika PMSkr 300 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back