Lätta

Old Swedish Dictionary - lätta

Meaning of Old Swedish word "lätta" (or lætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätta (lætta)
1) lätta, göra lättare el. mindre tung. eg. och bildl. GU C 20 (hand 2) s. 77. christus som drogh ionam prophetan oppa törra iordh. .. lättandhis modhrena (matrem. . allevians), borttagher all dröffuilsen JJMÖ 149. wm the ey wthkasta gotzeth lättandis skipith PMskr 29. thär aff lättas arbedes folkith j hoghenom ib 316. - göra mindre stark, försvaga. Se SDw 2: 1263.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätta may have also been written as lætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lätther Mecht 90.
  • lätthe MP 5: 126 ),
  • *lätta up , lyfta upp. wm thän ene bär ena thwnga byrdhe ginstan thaker thän [andre] wnder byrdhena ok lätther wp wnder mz honom Mecht 90. " qwärn stenen kan lagas oc lättas wp swa at stenana j bärwmmen malas ey söndher PMskr 339. "
  • *lätta uppe , lyfta upp. then wel kan syma, han skyutir watnit fran sik, badhe handhom ok fothom ok ther medh lätthe han oppe kroppin, ok huyälpir sik til landith MP 5: 126.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back