Lätta

Old Swedish Dictionary - lätta

Meaning of Old Swedish word "lätta" (or lætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätta Old Swedish word can mean:

lätta (lætta)
1) lätta, göra lättare el. mindre tung. eg. och bildl. ä lättis mata byrdhe GO 503. " som honom warkunnade ok lätte hans byrdhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 280. ib 2: 215. " lätto (aaleviabant) the skipit" KL 174. the (tårarne) tynghia ekke huffudhit wtan häller lätta thz Lg 3: 400. " mer lustadhe mik at läggia synda byrdhe til synda än läta (alleviare) syndena mz bätringh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 354.
lätta (lætta)
2) lätta, upphjälpa. " linar thz röst ok lätthir (vocales venas. .. lenire)" LB 4: 345.
lätta (lætta)
3) lätta, underlätta, lindra. " kärleksins storlekir lättir ärfwodhit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 326. ib 1: 293. " at ens rikes fruktsamlikhet skulle hiälpa ok lätta annars landz ok rikis fatikdom" ib 3: 366. " thu som hwars manz nödh lättir" Bo 35. " lätta mina sorgh" Su 406. " tz lättar lunga soth" LB 7: 143. saluia. . lether hoosta ib 2: 64. laather (för lääther) Sukikilse (Suspiria sedat) ib 50. skal thera hörlz lätas (de skola få lindring med afseende på det som de måste höra) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 174. " giuir var herra hugnahdin til at lätta os (bereda oss lättnad, vederqvicka oss) mz hopino" Bo 11.
lätta (lætta)
4) lyfta, aflyfta. " at bärghit skuli minzskas oc thwngin lättas aff honum som vndir liggir (ut eo citua a Subjacente mons removeatur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 126. - lyfta, höja. the matto thera arma ey letta Iv 5010. - Jfr undir-, up-lätta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätta may have also been written as lætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • letta.
  • läta.
  • lätthir.
  • lätte Bir 2: 215.
  • lether.
  • laather (för lääther). lättar. impf. lätte),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back