Lätter

Old Swedish Dictionary - lätter

Meaning of Old Swedish word "lätter" (or lætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätter Old Swedish word can mean:

lätter (lætter)
L.
lätter (lætter)
1) lätt (till vikt). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 77. ib. - om mynt: som har mndre STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUldhalt än normalt. SE Sdw 2: 1264. thässe skattadho. .. arböST oc bryST och skiölla. .. for viii lätta gyllenna STads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 13 (1458). ffem oc firatigi lette gylden SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 4: 207 (1463, avskr.). Jfr gyllene 2) lätt, föga berusande. göra STarkth win aff lätto vine STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 358, 5) lätt, obetydlig, ringa, svag. thy iac wil ey halda myna fiende swa lätta som iac hauer för giort SToria. III, 2:528--59.">Reuterdahl KyrkohistIII 2: 534 (1486).
lätter (lætter)
6) lätt at fördraga, lindrig. - billig. hwad rogen vare dyr eller letter köp, tha schulle han haffua rogen STb 3: 115 (1493). " desse dandemen skattade kapan for xx (20) öre j aller lettaSTe STb 2: 421 (1490). "STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 38. " finder köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannen skep före lättta ren legho" ib 100. STb 5: 350 (1521, Kop. 8) facilis, lätt (göra). Se Sdw 2: 1264.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätter may have also been written as lætter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • letter.
  • läther GU C 20 (hand 2) s. 77.
  • läth PMskr 38. komp. lättaren ib 100 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back