Lätter

Old Swedish Dictionary - lätter

Meaning of Old Swedish word "lätter" (or lætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätter Old Swedish word can mean:

lätter (lætter)
L.
lätter (lætter)
1) lätt (till vigt). lypto hana lätta fran grundom Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 505. " hon (ɔ: gran) är läät" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92. " swa som eth sky vpfoor j hymillin ok lät wädhir (levis aär) gik fore thy" Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 263 ; " jfr 7. "
lätter (lætter)
2) lätt, som åstadkommer ringa tyngd i hufvudet, föga berusade. drykkir han stundom af medel vineno som lätare är ok ey Altidh af thy bätra ok starkare vineno Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247. " läth win" LB 2: 39, 7: 10. ib 11.
lätter (lætter)
3) lätt, som lätt afbrytes el. upphör. sompnadhe han lättum ok söthum sompne Bil 258.
lätter (lætter)
4) lätt, leAllius. 1850--54.">Dig, rörlig. armane skulu vara läte oc bögelike Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 170. han är läthere oppa föther än fadheren Allius. 1850--54.">Di 270. kände the godha systron sik läthäre ok syna sooth lynare swa at hon ynnan faa dagha sielf lass syna tidher ok gik til at messo höörä Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 582.
lätter (lætter)
5) lätt, obetydlig, ringa, svag. lät (levis) synd ok litin Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 104. ib 3: 226. Su 428, 429. LfK 4. tha ware forsmälisin lättare Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 47. " mz lättan eld" PM XXX. ib XXXII. os wämiarköt widh thässa lätta (levissimo) födho MB 1: 411. " wilin ij thässo Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhi ey säta tha wil iak koma ok göra idher läta" Al 1682.
lätter (lætter)
6) lätt att fördraga, lindrig. Alt äruodhe j fasto älla waku älla j nakro anro äruodhe. .. thz är honom swa lät swa som dwn Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43 ; " jfr 1. the thing som för syntos omöghelikin at thola wardha sidhan Aldra lättast ib. nyttelik thing til sälinna helso ok likamans ok lät at bära" ib 45. " känne thy lättare likamlikin dödh" ib 74. " j the lättasto pinonne" ib 174. " til läta skärslo eldz rensilse" ib 347.
lätter (lætter)
7) mild, blid. " jak gifwir tik. .. lätta lundh vidh them tik illa hanna" Bil 214. lät ordh älla lin (lenitas verBorum) Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. hulkin som ey är hardhir vtan lättir j Allom thingom ib 269. seer iak thina lättasta miskund ib 3: 47. " thessin miskund är swa lät (lenis) swa som lättasta (lenissimus) wädhi j tholomodhe ok blidhan" ib 1: 263 ; " jfr 1. "
lätter (lætter)
8) facilis, lätt (att göra). eigh war läät lätha þöm af fäþerssens siþum Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. " änkte är swa vansamt at thz wardhir ey lät ok raskt af stadhlike ok skälike ldhnan" Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 275.
lätter (lætter)
9) lätt, enkel, klar. thz är Alt lät (plana) Bo 84. 10) lättsinning lättfärAllius. 1850--54.">Dig. lätter ok lös til Allan lusta Bil 116. " scriptadhe hon sik. .. ämuäl aff lätom thankom ok ordhom" VKR XIII. - n. adv. lätt, lindrigt. thz dömis lättaren Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 64. - Jfr o-, of-lätter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätter may have also been written as lætter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • läter: läte Bir 2: 170 ;
 • läta ib 1: 347 ; Al 1682 ; " lätom " VKR XIII.
 • lät Bir 1: 104, 263 ; Su 429.
 • läät Lg 92.
 • lät Bo 84 ; Bir 1: 43, 275.
 • läth LB 2: 39, 7: 10, 11.
 • läät Bu 9.
 • lättare.
 • lätare Bir 1: 247.
 • läthäre Lg 3: 582.
 • läthee Di 270. ss adv. lättaren Bir 4: 64.
 • lättaster) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back