Lax

Old Swedish Dictionary - lax

Meaning of Old Swedish word "lax" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lax
lax. affradit är 1 tynna lax VKJ 186 (1447). ATb 1: 258 (1467). " the som kiöpa lagx ellir sääl aff botnakarllom" STb 1: 373 (1482). ss tillnamn. niclis lax KT b1523 (1437). henrik lax GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 242 (1507). - Jfr butn-, butna-, höST-, nörrabutn-, somar-, spiki-, sur-lax.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lagx )
 • *laxa fors ,
 • laxa kar (-kor),
 • *laxakars stödhe (-stöde),
 • laxa karl (laxe-),
 • *laxa miärdher
 • -miärder.
 • -märder: mä[r]derom Svartb 363 (1438)
 • *laxa pakkare ,
 • *laxa pakning ,
 • *laxa stiärter ,
 • *laxa tilganger ,
 • *laxa tol (-tool. -thol. -thool),
 • *laxa tunna (laxe-),
 • *laxa värke
 • laxewerke )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back