Le

Old Swedish Dictionary - le

Meaning of Old Swedish word "le" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

le
lie. " swa som gräs fore enom lee a badha sidhur swa fAlla the" Al 5295. ib 3354. " skäpto thera kölwor ok thera lee" RK 1: 2790. Jfr lie.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lee ib 5295. pl. ack. (i rimslut) lee RK 1: 2790),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back