Ledh

Old Swedish Dictionary - ledh

Meaning of Old Swedish word "ledh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ledh Old Swedish word can mean:

ledh
L.
ledh
1) färd, resa, väg. - korsa, stråt, väg. jac. .. kom langdt j fraa them w ledena oc bort j ena ökn Troj 52. 2) sätt. Se Sdw 2: 1258 och K. G: Ljunggren, Objekt och adverbial 62 f. - nokra ledh. Se ib. - änglaledh (ingaled. ingalede Vg Fornmt III 7-8: 151 (1373)), på intet sätt, ingalunda. tha wille tu lkingaled Prosadikter (Karl M B) 319. - Jfr hafs-, sam-, vägha-ledh, ävensom andra-, annor-, fram-, huru-, in-, margha-, ryg-, samu-, siäng-, änga-ledhis

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • led )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back