Ledha

Old Swedish Dictionary - ledha

Meaning of Old Swedish word "ledha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ledha Old Swedish word can mean:

ledha
L.
ledha
1) leda, föra. (kejsaren) lot han lädha til at darwas Prosaditker (Sju vise m B) 181. GU C 20 (hand 2) s. 15. ib s. 39. 2) leda, föra. om väg el. gräns. intransn. swa ära helsinga raa, som byrias i via träöske ok ledher epter isina (för isma el. ysma) Svartb 154 (1374). Jfr Holmbäck-Wessén, Svenska landskapslagar Ser. 3: 408. 4) giva lejd åt. Se leidha. 5) leda, bringa. laat os äi ledhäs i frestelse SvB 3 (fr. 1300-t.). 8) med prep. um. utvisa. och the sagdho oc vithnade ath swa var oc hafde aldre nokot vissare hörth ther om än somthetta (ɔ ett dombrev) ledher om Svartb 358 (1437).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lädha.
  • ledde.
  • -er) ,
  • *ledha sik , leda sig, föra sig. ledhe sigh (feratur) til hans mädh jnnärlighom kärlek SkrtUppb 7.
  • ledha fram , 2) framleva, tillbringa. rike män ledha fram oc lifua i gotz oc i glädhi i alla sina dagha Hel män 137.
  • ledha in , inleda, föra in. ledhen mik yn fore konungen J Buddes b 169. - Jfr in-, ivir-, mote-, saman-, til-, unt-, ut-, väghledha, ävensom oledder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back