Ledhare

Old Swedish Dictionary - ledhare

Meaning of Old Swedish word "ledhare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ledhare Old Swedish word can mean:

ledhare
1) ledare, förare. " þe (ɔ: þiura) gingo rättan vägh vtan leddhare" Bu 168.
ledhare
2) ledare, ledsagare, vägvisare. görande sik han til ledhara Bo 185. hafwi ledhara (ductores) hulke som hona skulu ledha til sins brudhgoma säng Bir 1: 271. " at haua kännefadhir ok ledharar at han skulle gaa fore thom mz ordhom oc gärningom" ib 3: 451. Bil 215, 276. MB 1: 318, 319. Bo 64. Bir 3: 406.
ledhare
3) anförare. " alra gudz härskaps mogha ledhara" Bo 219. ib 246. MB 2: 266. Jfr himna-, vägh-ledhare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leedhare MB 2: 266. leddhare),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back