Ledher

Old Swedish Dictionary - ledher

Meaning of Old Swedish word "ledher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ledher Old Swedish word can mean:

ledher
L.
ledher
1) vedervärdig, obehaglig, motbjudande, förhatlig. han sulle iffue hanom hyre, hwat tet ware hanom let eller lywfft STb 3: 383 (1498). " tha bär träd leda frucht Sex ekon tr. 265. hwnden, hwilken sigh wmwändher til lthät ledha han wth kaSTadhe JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 308. - Jfr fulledher. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • leder.
  • let) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back