Legha

Old Swedish Dictionary - legha

Meaning of Old Swedish word "legha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

legha Old Swedish word can mean:

legha
L.
legha
1) lega, aftal; aftal om rätt att mot ersättning använda el. bruka annans egendom. hugger vtan loff ellir legho TB 80. taker nokor vten lof eller legho häst eller skyuth annärs mandz SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.).
legha
2) lega, bruka af annans egendom (särsk. jordegendom) mot öfverenskommen betalning, arrende. hafui bonde wald a tridhia tinge a legh (för legho) at sälia (öfverlåta bruket af ållonskogen) hwem han will som han dyrast githir TB 74. wi. .. hauom. .. a legho lathit (utarrendarerat) wan gardh rakkaby. .. erike ärländzsson SD NS 1: 230 (1403) vi. .. hafwom latit legho (för a legho?).. . herra yfware niclison riddara the öna ib 414 (1405). FM 77 (1483).
legha
3) L.
legha
1) lejd arbetare. thins legho mantz wärk skal thu ey olönadh dwälia mz thik til morghins MB 1: 364. MP 1: 133. Bir 2: 72.
legha
2) arrendator? 4 läje män BtFH 1: 303 (1413, Joh. Bures utdr.). " läjemän som godz hafue af bönder" ib 316.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • legho dagsvärke?
 • leghodränger
 • legho folk
 • legho fä ,
 • leghu fäster ,
 • legho ganga ,
 • legho gods
 • legha gotz )
 • leghohion
 • lege- DD 1: 130 (1480, afskr.)),
 • legho karl ,
 • leghokona
 • leukuna L.),
 • legholata ,
 • leghomal
 • -maal )
 • legho man ,
 • legho oxe ,
 • legho pika
 • leeghapigha.
 • leghe pigha),
 • legho pänninger
 • -päninger )
 • legho qvinna
 • leghu ruf ,
 • leghostämna
 • legho sven ,
 • legho sälia ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back