Legha

Old Swedish Dictionary - legha

Meaning of Old Swedish word "legha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

legha Old Swedish word can mean:

legha
L.
legha
1) lega, avtal: avtal om rätt att mot ersättning använda el. bruka annans egendom. then batin jacop garp tog aff jon fesbyärnson wtan laan ok lego ATb 1: 76 (1457).
legha
lather nokor skipare androm sith skip til legho PMSkr 57. 3) lega, betalning för bruk av annans egendom el. arbete. tho swa at han them fria matte hafwa oc wtan legho VKJ 3 (1436). ib 4 (1346). han sagde thet han gaff hans törn leyghen aff gardhen ATb 1: 21 (1454). Arnell Brask Biᴵ 22. taker nokor skipare tynnor til legho til ath föra win äller ööl mädh före päynga, oc pa resonne komma tynnorna borth, tha är skiparen pliktogher betala lleghona som han loffwade PMSkr 63. ib 66. - Jfra ars-, bats-, bodha-, gards-, bardha-, hus-, husa-, hästa-, ko-, oxa-, pram-, skip-, skogh-, skogs-, smidhio-, ängia-legha.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • leegha.
 • lega. leyghe: -en ATb 1: 21 (1454) ),
 • legho dr'nger
 • legho gods
 • -gotz )
 • *legho häster
 • lege- )
 • *legho klärker
 • legoklerker )
 • *legho ko
 • legha koo )
 • legho kona
 • legha- MP 5: 141.
 • -konna ATb 1: 17 (1453) ),
 • *legho lös
 • leghalöss )
 • legho man ,
 • *legho nam
 • lego- )
 • legho qvinna (lege-),
 • leghostämna ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back